Kapitol Bauhaus Mishima Imperiál Kybertronik Kartel Bratrstvo Černá legie

 

Megakorporace

 

Světy Mutant Chronicles jsou řízeny radami Megakorporací, namísto v minulosti obvyklými vládami. V podstatě takový zaměstnanec korporace Kapitol je oficiálně nazýván občanem Kapitolu. Po politické stránce se moc nezměnilo, pouze už neexistují národy. Společnost je multikulturní a jediné, na čem záleží na všech úrovních a ve všech oblastech, je to, že jste součástí týmu, své korporace. Takhle to bylo už před založením Bratrstva.

Velké korporace převzaly menší firmy a zakomponovaly je do svých rostoucích struktur. Skoupily pro své zaměstnance obrovské území. Nabídly lidem životní styl bez nejistoty a hladovění. Lidé žili své životy ve vertikálně integrovaných korporacích. Vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, bezpečnost - všechno bylo zařízeno zaměstnavatelem. Tak vznikly Megakorporace.

Čtyřem Megakorporacím se podařilo přežít počáteční těžké války ve Sluneční soustavě. Byly to ty z korporací, jež zosobňovaly určité staré hodnoty a myšlenky, které je upřednostňovaly před ostatními. Byly to Kapitol, Bauhaus, Mishima a Imperiál. Později se k nim přidala nově vzniklá hvězda světa korporací - Kybertronik.

Dnes těchto pět obřích Megakorporací tvoří naprostou většinu světů. Jejich majetky jsou obrovské, a ony samy nepřímo řídí ostatní nezávislé organizace, jejichž přežití závisí na velkých korporacích. Mezi korporacemi probíhá nekonečná válka, pramenící z jejich snahy stát se jedinou a nejsilnější mocností ve sluneční soustavě. Zatím se však nikomu nepodařilo získat vrch a pouze budoucnost úkáže, zda budou schopny odolat náporu Černé legie, nebo budou pohlceny silami zkázy.

Aby zabranili nejhoršímu, Megakorporace vytvořili organizaci, s jejích pomocí mohou řešit problémy diplomaticky. Tato organizace je nazývána Kartel a tvoří ji vyslanci všech pěti Megakorporací spolu s pozorovateli z Bratrstva. Cílem této organizace je koordinovat boj proti Černé legii a pomáhat většímu porozumění mezi korporacemi. Těžko říci, který z úkolů je obtížnější.

 

Kapitol

Jednoduše řešeno, Kapitol je jediná opravdová korporace. Ve všech ostatních už dávno aristokracie vyrvala veškerou moc původním zakladatlům. Management Kapitolu tvoří Rada direktorů, kteří jsou voleni akcionáři Kapitolu, tedy jeho občany. Každý akcionář má počet hlasů, odpovídající jeho podílu akcií. Rada ministrů je podřízena Radě direktorů a stará se o dennodenní starosti, zatímci direktoři vykonávají všechna zásadní rozhodnutí. Předseda Rady direktorů je nazýván Prezidentem. Ačkoliv úkolem prezidenta je především dozírat a řídit činost ministrů, jeho moc je daleko větší a dává mu rozhodující slovo ve finančních a bezpečnostních otázkách. Prezident je volen ministry, kteří jsou voleni Radou direktorů. Na druhou stranu, prezident osobně vybírá a jmenuje zástupce Kapitolu do Nejvyššího výboru a Bezpečnostního výboru Kartelu.

Armáda

V nepřátelském světě je zapotřebí vojenské síly. Pro Kapitol, neustále tísněný jeho konkurenty to platí obzvlášť.Pro rozvoj Ozbrojených sil Kapitolu (OSK), jsou podstatné hlavně dva přístupy: zastrašení a odveta. Za prvé , dbejte, aby si nikdo netroufl vás napadnout. Za druhé, když už udělá tu hloupost, zničte ho tak rychle, aby nevěděl, co ho trefilo. Tento přístup je velice efektivní, avšak jeho realizace je velmi nákladná. Většina obyvatel Kapitolu si všk myslí, že to za to stojí. Je příjemné vědět, že vás chrání největší armáda ve sluenční soustavě.

Těžko říci, zda je víra v sílu armády oprávněná. Střety mezi OSK a vojsky jiných korporací jsou řídké a nicneříkající. A co se týče boje proti ,,neutrálnímu nepříteli" - Černé legii, výsledky nejsou o nic lepší, než u jiných korporací.

V OSK mají největší význam protitankové zbraně a zbraně hromadného ničení, v obou případech většinou letecké. Pozemní síly vždy nastupují až po vzdušných úderech a zakopou se na pozicích.

Letectvo

Jedním z nejčastějších snů mladých kapitolanů je stát se nejrenomovanějšímí a nejoslavovanějšími vojáky - bojovými piloty. Létají na nejšpičkovějších strojích s nejúčinnější (a také nejdražší) výzbrojí. Tato esa jsou považována ze nejlepší piloty Sluneční soustavy.

Pozemní síly

Ve stínu letectva vedou členové Pozemních sil těžký a nezajímavý život. Nejvyšší motivací pro tyto vojáky je fakt, že jsou pro korporaci naprosto nezbytní, avšak stále jsou potížě s naplněním stavů u odvodů. V čase největšího nebezpečí, především ze strany Černé legie, byl Nejvyšší štáb Kapitolu dokonce nucen mobilizovat k obraně civilisty.

Pozemní síly jsou rovnoměrně rozptýleny po celém území ve vojenských táborech čítajících desetitisíce mužů v plné bojové připravenosti. Kapitol je nejsilnější částí Kartelu, a celé jednostky Kapitolu jsou občas předány pod velení důstojníků Kartelu, což neustále pije krev velitelům v OSK.

Mars

Mars, Rudá planeta, je domovskou planetou Kapitolu. Ten ovládá téměř tři čtvrtiny povrchu. Ale i přes desetiletí obléhání a útoku ani Kapitol nedokázal vyhnat Černou legii z Marsu. San Dorado, druhé největší megaměsto systému, je srdcem korporace a sídlem velké katedrály. Na jejích stěnách jsou vyryta slova Čtvrté Kroniky: Války korporací od Valeria Catullia.

Mars je víc než třikrát menší než Země a je povětšinou pokryt pustými skalnatými oblastmi a hlubokými, černými a téměř mrtvými oceány. Obchod kvete podél Trasmarťanské magistály a velkých kanálů, které zavodňují velné oblasti planety. Rozvoj se však kvůli nekonečným válkám v podstatě zastavil.

Od chvíle, kdy první voják Imperiálu vkročil na povrch planety, se zde prakticky nepřetržitě válčí. Mishima a Bauhaus následovaly Imperiál a začaly zakládat výrobní osady a vojenské základny, většinou obojí v jednom. Když se pak na lidských světech objevila Temnota, netrvalo dlouho a její hrozná tvář se dostala i na Mars.

Když se zjevily základy citadely přesně na opačné straně planeta než San Dorado, Kapitol okamžitě vyslal jednotky, aby ji zničily, dříve než se rozšíří. Ale vnitřní problémy a zákeřnost zabranily jednotkám Kapitolu dokonce i dosáhnout jejich cíle. Protiletadlovci Imperiálu z neznámých důvodů zničili čtyři pětiny úderné síly, což přineslo katastrofální následky. Citadela vůjevůdce nefaritů Saladina byla dokončena a opevněna tak, že již nebylo v lidských silách ji zničit, a další citadely ji následovaly.

V těchto vzdálených válečných zónách probíhá nekonečná a bolestná válka, občas tichá a téměř zapomenutá, ale daleko častěji otřásající celou planetou tak, že se i mrakodrapy v San Doradu chvějí. Citadely na Marsu jsou úplně obklopeny Kapitolskými zákopy, zdmi, opevněními, strážními věžemi a ostnatými dráty. Je to úkol, který stojí spoustu surovin a peněz, ale musí být vykonáván.

Zpět na začátek stránky

 

Bauhaus

Základ struktury Bauhausu ve vytvořen kolem čtyř prastarých rodin vevodů Elektorů. Z dřívějších význačných vojenských poradců se nyní propracovali do vůdčí role v korporaci. Každý z nich kompletně zodpovídá ze jednu část korporace. Díky dosud neporušené vojenské tradici ve vedoucích rodech má vojenství uvnitř korporace silnou pozici a pouze důstojníci mohou obsazovat vysoká místa v korporace.

Přesto, pokud se civilní zaměstnanec ukáže být významným a cenným pro korporaci, je promptně povýšen na štábního plukovníka či obdobnou hodnost a jeho postupu již nic nestojí v cestě. Zlatem vykládné uniformy a slavnstní meče jsou na chodbách Bauhauského obchodní imperia často k vidění.

Pokud chcece být v Bauhausu ,,někdo,, potřebujete k tomu dvě věci: Vojenský titul a členství v nějakém řádu. Pokud cokoliv z toho postrádáte, dostane se vám toho, bude-li to vaše pozice vyžadovat. Nerodí se totiž dost kvalifikovaných jedinců s potřebným rodokmenem, aby mohli obsadit všechna místa.

Existují stovky proslulých řádů s více či méně přesně určenými cíly. Všechny však chrání ,,erprit de corps" Bauhausu. Všechy vytvářejí spojenectví a fungují jako obchodní lobby. Mají přísnou strukturu hodností, a svazek klubových karet řídá o vaší pozici ve společnosti možná více než zlato na vašich ramenou.

Armáda

Vojenské jednotky Bauhausu mají velkou reputaci především kvůli své kvalitní výzbroji a výcviku. Nižší palebnou sílu a početní stavy nahrazují univerzálností výcviku a také nejkvalitnějším pancířem v celém systému. Obrněné jednotky - Dragouni, mají mezi Bauhauskými největší respekt, a být důstojníkem Dragounů je pokládáno ze jednu z největších ctí.

Vybavení patří k nejkvalitnějšímu, ačkoliv není nejúčinnější. Namísto toho zbraně a pancíř tvoří vyvážený kompromis účinnosti a maximální pohyblivosti. Navíc objem vybavení, které Bauhauští mohou použít je omezen jak cenovými, tak výrobními možnostmi. Vzhledem k velké prestiži vojenské kariéry se k odvodům hlásí davy mladých nedočkavých lidí, avšak nedostatek vojenského materiálu neumožňuje přijmout do služby všechny. Nejtalentovanější vojáci by se mohli přihlášit do vojenské akademie a stát se důstojníky, avšak většina z nich je stejně vybírána ze šlechty. Většina vyšších důstojníků má boj a armádu již v krvi, avšak do opradových bojů se dostávají až o několika letech strávených v jednotkových akademiích.

Bauhausky kodex cti má obrovský význam zejména mezi důstojníky a disciplinární problémy jsou obravdu velice řídké. Například s vězni (jiných korporací pochopitelně) je zacházeno slušně, dodržují se dočasná příměří, je postaráno o zraněné a mrtvé obou stran.

Heimburg a Venuše

Venuše je nejdůležitější baštou Bauhausu. Na severní polokouli totiž leží hlavní město Bauhausu Heimburg. Více než polovinu povrchu planety pokrývá hustá nepřátelská džungle. Te je protkána pomalými mělkými řekami se špinavou vodou, obsahující zárodky snad všech chorob, které kdy existovali. Směrem k rovníku a k pólům džungle řídne a mění se postupně v ploché stepi. Okolo pólů jsou země věčné zimy, obávané Ledové kruhy.

Po celém povrchu Venuše dochází k půtkám, které občas přerostou v zuřivé bytvy, částečně mezi korporacemi, ale zejména proti Černé legii. Boj proti Imperiálu je nejtěžší a nejsmutněšjí - nekonečná válka o zemi a suroviny. Jako šakali loví Krvané barety a další speciální jetnotky Imperiálu neustále unavené a bojem proti legii vyčerpané vojáky Bauhausu.

Černá legie vystavěla na Venuši mnoho citadel obehnaných zákopy a strážními věžemi. Aktivita v jejich okolí se mění den ode dne od průzkumu po otevřenou válku.

Bauhaus je korporace, která ozbrojeným náporem Černé legie utrpěla nejvíce, a také do boje proti temných sílám vložila nejvíce zdrojů, nucena bojovat o holou existenci. Celá Venuše je největší a nejznámější válečná zóna soustavy a tisíce mladých lidí zde již položily své životy v nekonečném zápasu. Černá legie a jeji pomocníci jsou terčem zuřivých útoků na všech stupních, a to znamená za každou cenu. Kromě cti nebo civilistů je Bauhaus připraven obětovat v boji proti Černé legii cokoliv. Blízký vztah korporace k Bratrstvu pomáhá při udržování pořádku a jako morální vzpruha, avšak na bitevním poli se příliš neprojevuje.

Zpět na začátek stránky

 

Mishima

Korporace Mishima byla už od svého založení rodinným podnikem, vedeným a ovládaným dynastií Mishima. Na vrcholu byl, jako předseda a prezident korporace, vždy Overlord, většinou hlava rodiny. Korporace se však příoiš rozrostla na to, aby mohla být efektivně řízena jedním člověkem. To donutilo Overlorda rozdělit své impérium na tři části, z nichž každou vedl jeden z významných členů rodiny - Následník trůnu.

Dnešní Následníci, dcera a dva synové Overlorda, řídí veškeré záležitosti Mishimny na Marsu, Merkuru a Venuši. Lord Moya, Prince Země a guvernér Merkuru je z nich považován za nejvyššího a je neoficiální hlavou rodiny. Mezi Následníky panuje silná rivalita, která se projevuje úkladnými vraždami, porušenými sliby a zabíráním mejetku. Hraničí to s otevřenou válkou. Protože jejich části impéria jsou celkem soběstačné a fyzicky oddělené, okolnímu světu se konflikt nezdá zřetelný, necméně je zde. Samozřejmě největším problémem je otázka, kdo se stane příštím Overlordem. Ten z jeho potomků, který se chopí Meče moci nad rodinou bude ovládat celou Mishimu.

Dnešní Overlord Mishima je pouhým zmrzačeným stínem svých předků. Žije ve vyhnanství od svých dětí na Luně. Nemá žádnou praktickou moc, ale stále je formálně v čele Korporace. Principiálně je jediným zástupcem Mishimy. Je to on, kdo vyjednává s Kartelem a kdo prezentuje hlavní nástin cílů korporace, avšak jsou to Následníci se svými vazaly, kdo činí opravdová rozhodnutí. Ačkoliv zástupci ostatních korporací k němu mají respekt jednají s ním uctivě, veškeré jejich kontakty s ním jsou pouze formální a často zárověň probíhají paralelní jednání s následníky.

Takhle se Overlord Mishima, císař Tisíce sluncí, princ ohně, otec nade všemi stal hořkou památkou. Je nechtěný svými dětmi a neznámý svému lidu. Je terčem posměchu jeho šlechticů a marně se snaží usmířit se se svými dětmi. Jedinými jeho služebníky je deset tisíc příslušníků dvora a osobní stráž, čítající tisícovku nejlepších Mishimských Hatamotů, elitních to vojáků korporace. Tito sluhové mají v celé korporaci nejčestnější pozici a jsou vždy vybíráni osobně Overlordem.

Armáda

Tak jako ve všech Megakorporací, i v Mishimě je vojenská síla elitní skupinou, která žije podle svých vlastních zákoků a etiky. Vojsko Mishimy se skládá ze tří částí, každá je zcela samostatná a má rozdílnou strukturu i zaměření. Pouze na Merkuru má armáda hlavní a důsledně preferovanu pozici. Na Venuši a Marsu jsou vojenské jednotky používány především k obraně. To výrazně usnadňuje finanční situaci Lorda Maru a Lady Mariko, neboť armáda je velice drahá, co se týče jak surovin, tak lidských zdrojů. Tento stav je udržuje schopné ekonomické konkurence Lordu Moyovi navzdory tomu, že jejich rezpočty jsou relativně omezené.

Vojenské jednotky na Merkuru se sestávají převážně z lehce vyzbrojených a slabě pancéřovaných pěchodních jednotek. Lehké vybavení je nutností, kterou vyžaduje drsný podzemní terén Merkuru, kde se vojáci často musí plazit úzkými štěrbinami a zatopenými tunely.

Základní heslo Mishimské taktiky ,,znič nebo udrž,, doběe vystihuje hlavní principy jejich vojenské strategie. Pokud nemohou nepřítele okamžitě zničit, opevní se a buť se dočkají posil, nebo zemřou. Není větší slávy, než umřít ve službách korporace.

Dalším heslem je ,,neustoupit ani o palec,,. Nikdo nechce, aby si jej pamatovali jako toho, který se vzdal. Mishimské jednotky jsou proto obávanými nepřáteli. Nemůžete je napadnout, dokud si nejste jisti úspěchem, a protože mohou spoléhat na rychlé a značné posily, měli byste je smést tak rychle, jak jen to jde. Snáze se to řekne než udělá, nebot opravdu bojují do posledního muže. Konec konců ,,pomoc není nikdy daleko".

Zpět na začátek stránky

 

Imperiál

Za dlouhé roky odhodlaného a přímého jednání investorů, vyjednavačů a zástupců Imperiálu se korporace dostala na výsluní. Získáváním nezávislých společností a obsazováním nových světů se Imperiál postupně rozrůstal. ,,Získávání" bylo vždy klíčové slovo. Zatímco Bauhaus a Kapitol vytvořily své struktury z ničeho s použitím vlastních zdrojů, strategií Imperiálu bylo vždy pohltit slibně vyhlížející nezávislé společnosti a přetvořit je tak, aby zapadly do systému myšlení Impeirálu.

Imperiál je ,,aristokratická" korporace vedena Imperiální jasností, vlastněná a řizená několika rodinami - šlečchtickými klany a spravovaná Parlamentem. Mnohé z toho jsou převzaté staré tradice monarchismu a tradice je v Imperiálu také stavěna na roveň zákonů.

Hlavou této obři organizace je Imperiální jasnost- čestný titul určený k tomu, aby korporace působila více lidsky, aby zdůraznila osobnost jako příklad klidu a dobroty. Moc jasnosti je omezena, nebot hlavní slovo v rozhodování má Parlament.

Parlament je oslnivá berevná směsice uniforem, slavnostních mečů, zlatých a stříbrných hodnostních insignií, drahých obleků a kufříku. Je to zosobněná moc - Sněmovna Lordů - dvaašedesát nejvznešenějších mužů a žen té nejmodřejší krve, a Obecní sněmovna - dvaašedesát nejúspěšnějších a nejvýznáměnších podnikatelů, manažerů, vedců, právníků a diplomatů. Mezi vši tím stojí tři nedotknutelní Garantové - zástupci Bratrstva - možná nejvlivněšjší osoby Imperiálu spolu s Jasností samou.

Klany

Během staletí od založení korporace se už stovkám rodů dostalo šlechnického titulu jako odměny ze jejich služby. Dnes, ačkoli je to stále legálně možné, se už kromě velmi výjímečných případů nové tituly neudělují. Namísto toho se mohou velmi vážené osoby dostat adopcí či sňatkem do již existujícího klanu a pak zdědí úlohu hlavy rodiny. Nyní je v korporaci Imperiál dvaašedesát takových aristokratických klanů.

Šlechta a její konání je prostoupeno stovkami obřadů a tradic. Všichni členové rodu se těší majetku, moci, a vlivu, pokud se řídí přísnými nepsanými zákony vznešenosti, kodexem cti běžné nazývaným rytířství. Pokud by se kodexem nařídili, byli by zapsáni na černou listinu a zbaveni všech funkcí a titulů, aby nemohli špinit jméno kladu.

Vysoká místa v koporaci bez výjimky obsazují členové šlechtických klanů. Mají své zvláštní kluby, studují ve speciálních akademiích a vedou život naprosto odlišný od života běžných lidí. Toto oddělení od reálného života jim dává jistý pocit elitářství s poněkud zkresleným pohledem na svět.

Mezi klany existuje jakési nepsané pořadí. Nejmocnější jsou Bartolomějové, Murdochové a MacGuirové. Před věky patřili k zakladatelům Imperiálu. Dnes jsou to obří klany, které ovládají téměř polovinu vysokých funkcí v obou sněmovnách Parlamentu. Veřejně se činí společně pro blaho Imperiálu, avšak rozdíly mezi jejich politickými přístupy se projevují ve vnitřních otázkách a sporech.

Velká zášť

Už od dob Smutného zápasu panuje mezi třemi zákládajícími klany a jejich stoupenci nepřátelství.I přes to, že už bylo pohřbeno mnoho generací od doby, kdy Bartholomějové získali své vůdčí postavení, zbylým dvěma rodinám, Murdochům a MacGuireům, zloba vydržela.

Mezi rodinami zavládl nový způsob jednání - vraždy, únosy, vydírání a další podobné praktiky se staly účelnými prostředky, avšak vše se tutlalo a drželo v tajnosti. Obyčejný člověk našel druhý dne pouze krvavé skvrny na chodníku. Klan Kingsfieldů, o kterém se tvrdí, že celý spor vyvolal, byl téměř zničen a nikdy již nezískal zpět svou moc.

Dnešní boj uvnitř korporace - Velká zášť - je ještě více utajen, neboť jsou používány poněkud mírnější metody. Bartholomějové nyní mají novou taktiku v nakládání s protivníky v korporaci. Šikovně je vystrnaďují z důležitých postů a postupně zesilují svoje pozice. MacGuirové jsou jejich největšími odpůrci, a ačkoli se Murdochové do ničeho nemíchají, je bezpochyby zřejmé, že podporují MacGuiry. Tyto dvě rodiny ovládají nejbohatší území a většinu těžkého průmyslu, zatímco Bartolomějové mají v moci většinu armády a také Imperiální bezpečností agenturu - IBA.

Navzdory Velké žášti klany drží pospolu, pokud jde o postup vůči vnějším hrozbám a problémům, jako například obsazování nových světu

Obchodní strategie

Unikátní obchodní strategie Imperiálu vychází z jasného názoru, že ozbrojené obsazování je legitimní způsob podnikání. Tohoto přístupu uživají především, a to velice často, v odlehlých osadách na Merkuru, Venuši a Marsu. Tam, kde by jiné korporace pravděpodobně skoupily takovou konkurenci, Imperiál obvykle vyšle po zuby ozbrojenou zvláštní jednotku z úkolem zabrat osadu. Nejčastěji se používají záminky jako: osada byla řízena Kybetronikem, nebo že výprava pátrala po sympatizantech Kybertroniku.

Stejnou násilnou trategii používají i v jiných sférách své činnosti. Je to odvážná filozofie, jejíž součástí je důrazné plánování ,,misí", ve kterých jsou vysoké investice, ale také vysoký zisk. Ve snaze stát se sobětstačným Imperiál vždy posiloval své výrobní kapacity v nejslabších oborech, namísto specializace v silných oborech. Jediné výrobky, které by mohli být označeny jako typicky imperiálské jsou jejich zbraně a pancíře, které jsou bez výjimky nejtěžší a nejúčinněšjí na trhu také většinou nejdražší.

Armáda

Jakožto malá obchodní říše má Imperiál také omezenou vojenkou moc. Armády jsou přísně rozděleny na dvě větve, obranné síly a speciální jedntky, Ačkoliv jsou speciální jednitky o mnoho lépe trénovanány a vybaveny, mají obě větve stejné postavení, protože jedna bez druhé by nemohla přežít.

Stát se důstojníkem ozbrojených sil je jednou z největších poct, jaké se může u Imperálu dostat. Poddůstojníci, na úrovni družstev a čet, jsou všichni elitní vojáci, ostřílení bojem, zkušení a dobří velitelé. Většina z nich by se bez potíží prosadila ve speciálních jednotkách kterékoliv korporace, ale ve schvíly, kdy dostanou své frčky, jsou jednou provždy imperiálští. Požadavky k povýšení na důstojníka na úrovni roty nebo pluku jsou velice přísné.K povýšení dochází pouze na základě splněných úkolů, a vysoce se cení loajálnost, zkušenost a odvaha. Disciplinární problémy se téměř nevyskytují, neboť všichni odvedenci jsou dobrovolníci a důstojníci jsou spravedliví a zkušení velitelé.

Osady

Imperiál je mezi korporacemi nejlepší, pokud přijde na rychlé vybudování nové osady v obtížných podmínkách, ať už jsou nepříznivé díky samotnému prostředí nebo znepřáteleným jednotkám. Typická výprava začíná přistáním nebo výsadkem v cílové oblasti - důlním komplexu, výrobním centru, naftovém vrtu, rafinéfrii apod. Když je oblast zajištěna, je na vhodné místo letecky shozeno vybavení a stroje ženijních jednotek. Pokud je cíl bráněn, jsou buť obránci zlikvidováni, nebo se výsadková jednotka stáhne a je evakuována.

V opačném případě je vybudována přistávací dráha a obranné stavby, jsou položena minová pole a vztyčeny elektrické ploty - vše během čtyřiadvaceti hodin, aby byla zajištěna ochrana osady. Zhruba po týdnu může osada přijmout civilní personál - rolníky, techniky, ekology, stavební dělníky, administrativu a řemeslníky a jejich rodiny. V osadě zůstává pouze malá vojenská jednotka, určená k plnění průzkumných a obranných úkolů.

Tímto způsobem vytvořil Imperiál tisíce malých osad všude na Venuši, Marsu a Merkuru. Většina z nich čítá kolem tisíce lidí,ale ty největší výrazně přesáhly 50.000 lidí a staly se malými městy. Tito odvážní osadníci, jejichž zásluhou korporace roste, jsou obdivováni jako velci hrdinové a ctěni daleko více než například vysocí úředníci na Luně.

Zpět na začátek stránky

 

Kybertronik

Vznik Kybertroniku byl náhlým procesem ovládnutí majetků různých korporací malou, nevýznamnou akciovou společností Kybertronik Investments. Během několika hodin změnily miliardy kardinálských korun majitele a náhle se vytvořila nová Megakorporace, sice nejmenší, avšak jen těsně za Imperiálem, co se týče celkové hodnoty majetku. Vyšetřování prokázalo, že většina nákupů byla uhrazena nekrytými šeky a neoprávněnými převody, avšak bylo by téměř nemožné poznat a včas zarazit kontrakty, i kdyby někdo předem věděl, co se děje. Toto byl pouhý začátek příběhu Kybertroniku.

Jakmile nová Megakorporace vytvořila rady ředitelů, skupiny manažerů a obchodní agendu, vypukl horečný příliv dalších mozků do korporace. Odevšad, ze všech korporací odcházeli špičkoví vědci, profesoři, vysocí důstojníci, ředitelé, diplomaté a úředníci, a rušíce sví tradice, i s rodinami se přidávali ke Kybertroniku. Během dvou let dosáhla populace Kybertroniku úrovně srovnatelné s ostatními Megakorporacemi. Mezi korporacemi i v Bratrstvu narůstala podezřívavost, avšak nikomu se nepoadařilo uspokojivě vysvětlit ,,fenomén Kybertroniku".

Předpokládá se, že vysocí úředníci konkurenčních korporací jsou vystaveni silným tlakům, aby se stali agenty Kybertroniku podobným způsobem, jakým jsou verbováni i kacíři Černé legie. Nikdy však nebyly tyto aktivity jakkoliv dokázány, a Kybertronik je pochopitelně ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Konkurenční korporace vydaly obrovské částky peněž na jednotky, jejichž úkolem bylo vystopovat najímače. Devadesát procet osob obvyněných z verbování ve prospěch Kybertroniku se přiznalo, což však nápadně korespondujč se statistickým faktem, že devadesát procent lidí se při těžkém mučení přizná i k tomu ,co neudělali.

Armáda

Armádá Kybetroniku je nejmenší z armád Megakorporací, avšak vyvažuje početní nevýhodu naprostou technologickou převahou. Nejen zbraně, ale i vojáci jsou vybaveni a vylepšeni elektronickými systémy na daleko vyšší úrovni, než mají systémy používané ostatními korporacemi.

Chaseurové

Kybernetické kombinace robota a člověka - jsou tím, co Kybertronik proslavilo mezi prostým lidem, - nejvýraznějším atributem společnosti. Doposud se žádná jiná korporace nedostala ve vývoji tak daleko, aby mohla vytvořit kopie těchto legendárních bojovníků.

Brzy po založení korporace se na bitevních polích objevili první Chaseurové - mechanicky vylelepšení lidé. Jejich funkce nebyly nijak zvláštní, avšak speciální bojové vybavení bylo zakomponované do jejich těl a spojené s jejich nervovým systémem tak důkladně, že bylo v podstatě pevnou součástí jejich těla. Běžné vybavení obsahuje laseové měřiče vzdálenosti, infračervené vídění, scanery pohybu a další zařízení na špičkové technické úrovni Kybertroniku.

Kyrysníci

Možná ještě více udivující než Chaseurové, jsou robovojáci Kybertroniku - Kyrysníci, jednotky válečníků Attila. Tato neorganická stvoření jsou řízena dokonalými počítači s umělou inteligencí, která ženou jejich neohrabaná, kovová těla do boje s člověku nepochopitelnou umíněností. Attilové, díky tomu, že jsou pouhými stroji, neznají strach a jsou proto dokonalými vojáky.

Bohužel tíhnou k naprosté přesnosti při vykonávání rozkazů, takže musí být neustále pod dohledem alespoň částečně organických velitelů. Přesto však jen málo co vzbudí v bitvě větší strach, než Attila, třímající ve svých hydraulických pažích supertěžký kulomet jako dětskou hračku.

Zpět na začátek stránky

 

Kartel

Aby mohly Megakorporace řešit vzájemné neshody na čistě diplomatické úrovni, a nemusely hned realizovat nepřátelské vojenské aktivity, byl založen Kartel. Kartel, tvořený pěti delegacemi, po jedná za každou korporaci, se stal jednou z nejmocnějších sil Sluneční soustavy. I když byl Kartel původně určen ke zpevnění spolupráce mezi korporacemi, s příchodem Černé legie získal aktivnjší roli a větší pravomoci. Stal se jedinou možností, jak mohly Megakorporace spojit své síly a postavit se Černé legii

Kartel zformoval elitní vojenskou sílu - Doomtroopery - sestávající z nejlepších vojáků a nejzkušenějších stratégů nejkvalitnějších jednotek všech korporcí. Hlavní úlohou této armády je boj proti Černé legii. Některé jeho operace jsou tak utajované, že ani šéfové korporací nevědí, k čemu jsou armády Kartelu používany.

V této komplexní síti tajných operací se vyvinuly skupiny, které provádějí činost bez jakékoliv kontroly či řízení nejvyšších míst Kartelu a mají své vlastní temné cíle. Používají svou moc a kontakty k realizaci nelegálních činností jako pašování drog a zbraní, vražd a špionáže. Některé z nich zašly tak daleko, že navázaly kontakty s Černou legií a kacířskými kulty za účelem provádění svých špinavých plánů.

Jak již bylo řečeno, Kartel je tvořen pěti delegacemi, jednou za každou Megakorporaci. Každá delegace je sama o sobě obrovskou organizací. Tisíce politiků, diplomatů, odborníků, poradců a úředníků jsou Megakorporacemi jmenovány do delegací, aby prosazovaly jejich různé zájmy v Kartelů. Nejvyšší vyslanci se scházejí v Nejvyšší radě, což je výbor, který má ve všem kromě bezpečností nejvyšší slovo.

Bezpečnostní problematiku řeší Rada bezpečnosti, která je tvořena vybranými diplomaty a delegáty jednotlivých korporací. Rada bezpečností má přímé velení nad armádou Doomtrooperů.

Bratrstvo je v Kartelu zastoupeno oddělenou delegací, která nehlasuje. Je tvořena úředníky a pozorovateli a má možnost volně sledovat činnost téměř všech výborů organizace. Bratrství ví o existenci tajných organizací v rámci Kartelu a snaží se do nich proniknout a získat větší kontrolu nad Kartelem a tedy i nad Megakorporacemi.

Kartel vznikl jako neutrální místo, kde by korporce mohly mírnit konflikty vzájemnou informovaností a společně postupovat v řešení problémů. Proto byly vytvořeny delegace. Komunikaceme mezi jednotlivými odděleními Kartelu a mezi delegacemi byla od počátku velice špatná a brzy vyústila v dnešní neuspořádanou situaci. Ve skutečnosti ty nekonečné války a konflikty mezi korporacemi způsobili nemožnost jakékoliv spolupráce a rozhovory a vyjednávání často končily místo mírem a porozuměním krvavými bitvami a nekonečným obviňováním. Místo toho, aby se snažili zlepšit spolupráci, delegace si více hleděli prosazování zájmů vlastní Megakorporace.

Jedním z mála projektů, které přinesly původně očekávané výsledky, bylo vytvoření armády Doomtrooperů. Především proto, že se Rada bezpečnosti sestává hlavně z velice schopných důstojníků, a je jedinou částí orgnizace, která pracuje podle původních idejí.

Oficiální vojenskou silou Kartelů jsou Doomtroopeři, nejznámější a nejobávanější vojáci ve Sluneční soustavě. Jsou to elitní bojovníci ze speciálních jednotek, trénovaní pro boj s hordami Černé legie. Dokážou se svou divokostí vyrovnat i Nefaritům a jsou vyškoleni v boji proti samotným kořenům zla.

Doomtropeři operují pod velením Rady bezpečnosti. Vojáci jsou odváděni Megakorporacemi, které jsou též odpovědny za udržování stavu a počtu vojáků na tradiční úrovni pěti set mužů. Technické zabezpečení a druhotné funkce jsou organizovány Kartelem, avšak mužstvo opět poskytují z větší části Megakorporace.

Zpět na začátek stránky

 

Bratrstvo

V době, kdy byl svět postaven před hrozbu totálního zničení Černou legií, vyrostlo Bratrstvo v mocnou organizaci. Projevuje se všude po Sluneční soustavě, od Merkuru až po Pluto. Bratrstvo představuje všemocnou sílu, kterou ztělesňuje Kardinál, duchovní vůdce lidstva. Kardinál je nejmocnější živou bytostí, ovládá tajemné energie nezměrné mystické síly.

Kardinál stvořil Inkvizici pro boj proti Černé legii. Tato instituce se snaží vyčisti vesmír od hnijícího zla, které lze najít jak ve vesmíru, tak i v nás samých. Inkvizitoři ve svých nádherných pancéřových zbrojích procházejí lidskými světy a odstraňují ze společnosti každou stopu kacířství. Naleznete je v chladných pustinách Pluta a Jupitera, stejně jako na spalujících pouštích Marsu a Merkuru, vytrvale hledající nákazu zla. Jsou stále bdělí a připraveni udeřit proti Černé legii a zástupům kacířů, ať se objeví v jakékoliv podobě.

Hluboko v obrovitých knihovnách Bratrstva se Mystikové, vedeni svým Kardinálem, snaží najít v minulosti i ve stále se měníci budoucnosti odpovědi na to, jak vést lidstvo cestou Světla. Pozorovatelé Bratstva se vyskytují na všech úrovních v Megakorporacích a v Kartelu, nikdy neodpočívají a stále sledují, studují a pátrají po sebemenší stopě shnilé Temnoty. Na konání proti Bratrstvu je nahlíženo jako na konání proti lidstvu saménu.

Tato filozofie a moc Inkvizice donutila Megakorporace akceptovat přítomnost Bratrstva na schůzích svých rad a v řadách svých úředníků. Před šmejdivým zrakem Inkvizitorů je však schovánáno co jen skrýt lze. Je z toho smrtící hra na kočku a myš, a v sázce je samotné přežití lidstva.

Kroniky

V dávných dobách rozpoznal Kardinál Nathaniel I. vliv Černé symetrie nejen v technologii, ale i v psaném slově. Když studoval prastaré misály, registry a svitky popisující historii lidstva viděl, že vše je prostoupenou nákazou Temnoty.

Povolal Pána písaře Alexandra před kůrii a pověřil ho úkolem shromáždit vědění Bratrstva v Kronikách. Když byla vztyčena první svatá katedrála, Alexander osobě vyryl slova První kroniky do svatého mramoru katedrály, daleko z dosahu Temnoty.

Kardinál vydal osobně další nařízení, které mělo ještě více ochránit historii před vlivem Černé symetrie, a kterým zakazoval komukoliv na věčné časy pokusit se vytvořit duplikáty Kronik. Jak byly budovány další katedrály, další Kroniky ozdobily jejich nezničitelné zdi, nedotknutelné Černou symetrií a chráněná tak dlouho, dokud bude existovat náš svět a Bratrstvo samo.

Dnes je Kronik celkem osm, každá vepsané ve zdech jedné katedrály. Jejich slova je zakázáno psát či říkat, a dokonce ani samotní strážci Umění se neodváží vypustit z úst jediné slůvko svatých textů. To je zákázáno pod trestem smrti.

Sloupové lodě katedrál jsou neustále zaplněny žáky Bratrstva, kteří se učí slova historie znát srdcem. Ostatní lidé a návštěvníci jsou vpouštěni dovnitř za přísných bezpečnostních podmínek. Odhalení fotografové jsou na místě popraveni.

Umění

Pod vedoucím světlem Kardinála se Bratrstvo učí, jak ovládnout prasteré síly, dlouho nepřístupné obyčejným lidem. Zdroj tajemné energie byl otevřen a Mystikové Bratrstva zasvětili celé své životy porozumnění a ovládnutí této nové síly. Ačkoliv byly poznávání této síly obětovány spousty dlouhých životů, velmi málo jsme se o ní naučili. Víme, že ji mohou ovládat bytosti čistých myšlenek a důše a tvarovat ji různými způsoby jak pro obranné tak útočné účely.

Umění může být použito i jinak než k ničení. Mystikové, kteří zasvětili své životy Umění předtuchy, získali schopnost vnímat věci pro ostatní nepostřehnutelné. Nahlížejí do budoucnosti a snaží se odhadnout běh času. Prohledávají mysli miliónů a miliónů a snaží se zachytit sebemenší stopy Temnoty.

Katedrály

Je zvykem, že kdekoliv Bratrstvo získá silnou pozici a četné příznivce, tak nechá vybudovat katedrálu. Katedrála je tvořena věžemi obrovských rozměrů a zdobena spirálami, vykládanými okny a kamennými chrliči. Klenby a obrovské dómy vytvářejí atmosféru klidu a vznešenosti. Sochy svatých mučedníků a válečníků lemují otevřené dvory a ze stěn nekonečných chodeb shlížejí Kardinálové na své ovečky. Vše vzbuzuje pocit síly, moci a věčnosti.

Katedrála je symbolem hnutí a poutním místem věřících. Všechny katedrály jsou vysvěcené a slouží věřícím a jako základny aktivit Bratrstva. Obrovské budovy slouží jako vojenské základny, obsahují tajná oddělení, podzemní úkryty Inkvizice i velké haly určené k meditacím. Ve větších katedrálách jsou v podzemí prostory určené pro rozsáhlé knihovny Bratstva.

Největší z katedrál je Svatý dóm na Luně, ve kterém je hrobka Nathaniela, prvního Kardinála. Druná největší, Hieronimův dóm, je ve Fukido na Merkuru a třetí ve San Doradu na Marsu.

Armáda

Bratrstvo disponuje širokou škálou početných jednotek. Nejznámějsí je asi osobní stráž kardinála - Zuřivá elitní garda a nejoddanější vojáci Inkvizice - Postávní bojovníci.

Zuřivá elitní garda

Gardisté jsou do jednoho zkušení veteráni s dlouhými roky služby, naprosto oddaní svému poslání. Přijímají rozkazy pouze od Kardinála nebo Kůrie a jsou odděleni od zbytku Bratrstva. Jsou trénováni Kardinálem a strážci umění a v boji jim velí pouze vybraní Inkvizitoři.

Pravidelní vojsko

Ostatní složky vojenské moci Bratrstva jsou řízeny Inkvizicí. Počítá se mezi ně vše počínaje řadovou pěchotou a konče elitními zásahovými jednotkami, které se pod vlajkou Bratrstva spojili v boji proti zlu. Společný nepřítel a kvalitní práce Třetího direktorátu mají za následek velice vysokou morálku u všech jednotek. Dezerce je téměř naznámý pojem, neboť strach z Inkvizice je stejně mocný jako hrůza z Temnoty. Většina jednotek je stejně tvořena dobrovoníky.

Posvátní bojovníci

Jedná se o fanatické vojáky, kteří se věnují výhradně boji proti Černé legii, a rekrutují se ze všech stupňů společnosti. Požadavky na Posvátné bojovníky jsou nárocné a jen málo adaptů je poctěno tím ,že mohou bojovat v této jednotce. Ti, kterým se to podaří, jsou ve společnosti velmi ctěni a dostává se jim řady privilegíí. Často bývají posílání do míst s nejtěžšími boji. Zničená válkou a prosáklá zlem, tato místa dokonale prověří víru a sílu Posvátných bojovníků. Často operují hluboko v nepřátelských liniích a při každé větší ofenzívě jsou ve strategickém předvoji.

Posvátní bojovníci nejsou nikdy nasazováni proti vojskům, která nesouvísí s Černou legií, avšak jak se hniloba a zlo šíři Sluneční soustavou, bývá těžké poznat, kdy je protivník na straně zla. Posvátní bojovníci prostě bojují.

Zpět na začátek stránky

 

Černá legie

Černá legie je vtělením zla a temnoty. Od pradávných věků čekali Černí apoštolové na příležitost vstoupit do sluneční soustavy a začít jejich Černou výpravu proti lidstvu.

Byli to první výzkumníci na desáté planetě - Neru- kdo produdil tuto spící hrůzu. Nalezli zde nesvětské útvary a pečeti a pod zákeřným vlivem Černé symetrie zbavili temnotu jejích dávných pout.Tím otevřeli temnotě cestu do našich světů.

Brzy byli všichni lidé se slabou vůlí a temnými myšlenkami svedeni na cestu zla. Temnota hledala obživu v pokřivených a zkažených myslích, a nacházela jí dostatek. Síla lidských myslí jí dala potřebnou energii a brzy poté přivedla na svět prvního apoštola - Ilian, Černou paní. Pod jejím vedením Černá symetrie tiše prostopupinla naše světy a vytvářela základy pro nástup věcí budoucích.

Jak sílilo zmatení a zoufalství, stále více lidí plakalo úzkostí. Živen zoufalstvím a strachem, zjevil se druhý apoštol - Muawijhe, Pán šílenství a vstoupil do světa spících a snících. Lidstvo již nemohlo najít klid v zahradě spánku.

Lidstvo se snažilo apoštolům vzdorovat, ale nedokázalo se oprostit od vlastních směšných pokyček. Megakorporace vedly války mezi sebou a rostla vzájemná nedůvěra. Z ní Temnota porodila Semaie, pána nevraživosti, rozněcovače pomsty. Jemu byl svěřen úkol obracet proti sobě blízké, korumpovat lidské vůdce a zasévat kořeny Temnoty do lidských myslí.

Schylovalo se k největšímu konfliktu, před jakým kdy lidstvo stálo. Na jedné straně stálo Bratrstvo a armády Megakorporací, ale stále velmi nejednotné, a na druhé straně síly temnoty. Z vřavy prvních okrajových bitev na hranici Temnoty vyrostl Algeroth, Pán černé technologie a zkázy. Světšoval síly temnoty, utvořil z nich Černou legii a dal tak zlu krutou a fyzickou moc k ničení světů.

Vedené tímto mocným dobvyvatelem, hordy Temnoty pochodovaly do bitev. Neúprosně se vrhali proti lidským obranným řadám. Těžké boje se rozhořely po celé Sluneční soustavě. Na každém světě zaplála válka a těla se hromadila na bitevních polích. Brzy se z prázdnoty vynořil Demnogonis, pátý apoštol. Hniloba a epidemie, hladomor a mutace po něm zůstávaly všude, kam vstoupil, když se posouval z bitvy do bitvy, ze světa na svět. Zamořil města zmutovanými kacíři a rozšíril hlilobu Temnoty mezi našimi světy.

Byl to pouhý začátek Temného věku. Epidemie a mutace se šířily Slueneční soustavou. Někdy se celé světy stávaly obětí ničivých sil Temnoty. Proroci Temnoty a uživatelé Černé symetrie agitovali a pronikali do organizací, snažíce se přivodit zkázu lidstvu zevnitř. V tom jim pomáhají kacíři, lidé, kteří byli zlákáni sliby Černé symetrie. Kacíři rozvracejí samé základy společnosti a svádějí slabé ke službnám Temným silám.

Na bitevních polích ženou Černí apoštolové, generálové Černé legie, své zvrácené legionáře a nekromutanty do nekonečných útoků proti zoufalým lidským silám. Doprovázeni hroznými Nefarity a Razidy, řádí bojovníci propadlí Černé legii v bitvách se šíleným zápalem a energií.

Duše temnoty

Černá legie má svého vládce, bytost tak mocnou, že ostatní zlé bytosti jsou pouhým odrazem její síly. Tato bytost nemá žádné jméno ani podobu. Mluví se o ní jako o Velké temnotě a Černé duši. Nikdo kromě apoštolů a několika privilegovaných Nefaritů nebyl ještě nikdy zasažen její osobní přítomností. Tato bytost existuje mimo hmotné světy a spřádá své šílené plány. S trpělivostí, jakou nižší bytosti nemohou pochopit, temnota pomalu postupuje ke svému nejvyššímu cíly. Dobře ví, je jejím největším spojencem je čas.

Apoštolové

Z Černé symetrie se zrodilo pět apoštolů. Živeni zmatením a strachem, který svírá lidské světa, tito černí generálové vedou hordy zla, pohlcující Sluneční soustavu. Pět černých apoštolů je pěti nejmocnějšími služebníky Temnoty, kteří vedou její tajemné armády. Byla jim dána moc umožňující svádět a pohlcovat duše slabých, vytvářet a ovládat příšerné legie a porušovat a kazit realitu, čas a prostor. Jsou bohy nesčetných ztracených duší, které tvoří Černou legii, a bohy navždy prokletých kacířů, kteří zradili Světlo. Každý z pěti apoštolů je jedinečný. Každý má své černá poslání a každý velí svým legiím. Všechna jejich poslání tvoří síŤ, utkanou Temnotou s jediným konečným cílem - vyhubením lidstva.

Všichni apoštolové vznikli ze stejné původní síly - Černé symetrie. Jejich naprostým pánem je Temnota, jinak však nejsou podřízeni nikomu.

Ilian, jakožto první apoštol, je vůdkyní pětice. Její schopnost ovládání Černé symetrie nemá konkurenci, a s její pomocí dokáže ovládat své bratry. Algeroth je jediným, kdo se Ilian otevřeně vzpouzí a aktivně proti ní spřádá plány. Je podporován Semaiem, zatímco Demnogonis a Muawijhe pracují na svých vlatsních temných plánech. Nepodporují otevřeně ani jednoho ze svých mocnějších sourozenců v naději, že jejich vzájemný střed by mohl otevřít prostor pro ostatní apoštoly.

Ilian

Jako strážkyně Černé symetrie je Ilian nejmocnější z apoštolů. Není ničeho, čeho by s pomocí symetrie nebyla chopná dosáhnout. Sluhové Ilian vyvolávají bytosti z jiných rozměrů a otvírají brány do jiných světů vedeni nekonečnou snahou zničit lidstvo. Chodí Temnotou prázdnot a ovládají brány mezi dimenzemi. Jejich ničivé schopnosti jsou nepředstavitelné. Oni sami plní mysli miliónů lidí temnými sny a hroznými vizemi.

Muawijhe

Používá Černé symetrie k tomu, aby rozšířil šílenství hlouběji do našich světů. Jeho kouzelníci umí dobře manipulovat s myslí a vědomím a vyvolávat hrozné vize. Vládnou také tajemstvím pohybu mezi různými rozměry a mohou se libovolně přemisťovat mezi realitami.

Semai

S pomocí Černé symetrie zkoumá naše světa a překrucuje realitu kolem nás. Jeho mystikové uplácejí a kazí nevinné oběti a šíří kacířství svého Pána. Pozorují tok Světla a Temnoty, předpovídají pohyby Bratrstva a řídí sílu Temnoty.

Algeroth

V Černé symetrii jde Algeroth cestou ohně a ničení. Jeho kouzelníci otvírají portály a brány do jiných, temných rovin existence a rozměrů. Těmito branami lákají smrtící bytosti neznámého původu a stvoření, která pak posílají na své nepřátele.

Demnogonis

Jeho služebníci plní jeho poslání pomocí úpadku a hniloby. Jeho mystikové působí po celé Sluneční soustavě a věčne se snaží najít nové choroby a hnilobná stvoření, která by šířil nákazu.

Legie

Armády Černé legie jsou tvořeny zástupy ztracených duší, znovuoživenými technologií Černé symetie a nakaženými duchem Temnoty. Bytosti z jiných rozměrů vytvářejí hierarchie pod apoštolem. Každému apoštolovi slouží Nefarité - bytostí zkažené podstatou svých pánů. Nefarité fungují v legiích jako důstojníci a vedou hordy do bitev.

Pod Nefarity lze najít další bytostí, dokonce i lidi. V řadách Temnoty se vyskytují Razidové, Ezoghůlové a Kurátoři. Byli vytvořeni apoštoly nebo naverbováni na vzdálených světech, aby se přidali k výpravě proti lidstvu. Navíc má každý apoštol k dispozici své unikátní soupence.

Po milionech se legionáři shromaždují pod vlajkami apoštolů. Většinu Černé legie tvoří tyto ztracené duše již zemřelých věžňů, kteří byli vzati z bitevních polí a dostali nový, ubohý život v otročení Černé symetrii. Tyto hordy nemrtvých bojovníků se tupě valí bitevním polem a prorážejí obranné linie díky brutální početní převaze.

Nefarité

Nefarité jsou v řadách Černé legie nejmocnějšími stvořeními, která zde mají roli důstojníků. Krutí velitelé mají přísnou hierarchii v čele se svými vojevůdci jako nejvyšsími generály. Podléhají pouze apoštolům. Každý Nefarit má moc a schopnosti, které jej činí jedinečným. Jejich podstata je různá a je plně v moci jejich apoštola. Někteří nefarité velmi dobře ovládají černou symetrie a využívají její moc v boji proti lidstvu.

Nefarité jsou nejlepšími válečníky v Černé legii. Jsou zkušení a dokážou sami rozhodovat. Jejich loajalita je naprostá. Tvrdě ovládají své podřízené a sebenenší prohřešky trestají osudem horším než smrt.

Fyzický vzhled Nefaritů hodně záleží na tom kterému apoštolu slouží. Všichni mají temný a mocný výraz, ze kterého čiší zlo. Ostré hroty a jiné kovové prvky pokrývají jejich těla. Jejich síla se jim zobrazuje ve tvářích, které jsou groteskním výsměchem lidstvu. Jejich prázdné oči nemají panenky a tvary jejich deformovaných tváří jsou jako nejhorší noční můry.

Vojevůdci Nefaritů nemusí přesně odpovídat tomuto standardu. Jak vzrůstá jejich moc, stávají se zrůdnější a zkaženější a často se znovu rodí do jiných jedinečných tvarů lépe odpovídajících jejich odporné podstatě.

 

Zpět na začátek stránky
Zpět na uvodni stránku

 

 

Skoro vše na něchto stránkách je © a ™ Target Games AB, nebo Blackfire games, s.r.o.
známka, že tato stránka odpovídá standardu organizace W3C